Selasa, 06 November 2012

Fatwa Imam Ghazali berkenaan dengan syi'ah“Seseorang yang dengan terus terang mengkafirkan Abu Bakr dan Umar Radhiallah Anhuma, maka bererti dia telah menentang dan membinasakan Ijma kaum Muslimin. Padahal tentang diri mereka (para sahabat) ini terdapat ayat-ayat yang menjanjikan syurga kepada mereka dan pujian bagi mereka serta pengukuhan atas kebenaran kehidupan agama mereka, dan keteguhan 
aqidah mereka serta kelebihan mereka dari manusia-manusia lain”.

Kemudian kata beliau:
“Bilamana riwayat yang seperti ini telah sampai kepadanya, namun dia tetap berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, maka orang semacam ini adalah kafir. Kerana dia telah mendustakan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang mendustakan satu kata saja dari ucapan beliau, maka menurut Ijma’ kaum Muslimin, orang tersebut adalah kafir”.

- [Fadhaihul Batiniyyah, halaman 149].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar