Sabtu, 23 Februari 2013

Apa kata Imam asy Syafi'i Rahimahullah Tentang Syiah Rafidhah?

"Aku belum pernah melihat satupun kaum yang lebih berani dan sering untuk bersaksi palsu/dusta daripada kaum Syiah Rafidhah."

[Syarah Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah VI:381, Imam al Lalakaa-i & Sunanul Kubra X:208, Imam Baihaqi]

Imam Ibrahim al Buwaithi bertanya kepada gurunya, Imam asy Syafi'i tentang hukum shalat bermakmum di belakang orang Syiah? Maka Imam asy Syafi'i rahimahulla menjawab:

"Janganlah kamu shalat bermakmum di belakang seorang Syiah Rafidhah, tidak juga di belakang seorang Qadariyah, serta seorang Murjiah."

[Siyar A'lamin Nubala' X:31, Imam adz Dzahabi]

Imam asy Syafi'i rahimahullah berkata:

"Aku sama sekali tidak pernah berbicara kepada seorang pun dari ahli bid'ah melainkan orang itu memiliki kecondongan kepada faham tasyayyu' (syiah)."

[Managib Syafi'i I:467, Imam Baihaqi]

Imam Syafi'i rahimahullah berkata:

"Mereka (orang-orang Syiah Rafidhah) adalah seburuk-buruk golongan."

[Managib Syafi'i I:468, Imam Baihaqi]

Sumber: Dikutip dari buku "Apa Kata Imam Syafi'i & Ulama Syafi'iyyah Tentang Agama Syiah", Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa, Penerbit Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar